מסגרות כבדה

בניית קונסטרוקציות לשימושים שונים כדוגמת החזקת מתקני מיזוג תעשייתיים, גלריות ועוד.

ייצור הקונסטרוקציה מבוצע מפלדה בעלת תו תקן, בהתאם תכנון הנדסי מפורט המבוצע ע"י קונסטרוקטור. הייצור מתבצע ע"י רתכים מאושרים ובהתאם הצורך נעשית בדיקת טיב ריתוך ע"י מעבדה מאושרת. בהתאם למפרט נשלחת הקונסטרוקציה לטבילה באבץ חם במפעל גילוון. ההתקנה מתבצעת בהתאם לצרכי האתר באמצעות מנופים ו/או פיגומים ע"י צוות בעל אישורי עבודה בגובה וכוללת גמרים ברמה גבוהה לרבות חיבור מדרגות, מדרכים ומעקות.

להזמנות ושאלות

צור קשר